เข้าร่วมกับ

ครอบครัว Body Fly

โดย

การเป็นส่วนหนึ่งในศูนย์คุณ

การเป็นเจ้าของ BodyFly Center ของคุณ เป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีและสามารถนำคุณไปสู่ชีวิตที่มีความหมายและมีสมดุล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทำงานของคุณ คุณจะได้รับประโยชน์จากแบรนด์ระดับสากลที่มีทีมงานที่แข็งแกร่งให้การสนับสนุน ผนวกกับความเป็นอิสระและความพึงพอใจของการเป็นเจ้าของธุรกิจในท้องถิ่นของคุณเอง

สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นเจ้าของศูนย์:

 

ในด้านการตลาด:

 • ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนทั้งด้านเทคนิคและการเป็นมืออาชีพในสตูดิโอที่มีอยู่เดิม  และจากความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงศูนย์ของคุณ
 • เพื่อคุณภาพสูงและมีนวัตกรรม
 • เพิ่มการเสนอหรือเพิ่มเติมกิจกรรมให้เต็มที่เพื่อสร้างศักยภาพต่อการเติบโต
 • เพื่อเป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
 • เพื่อให้ลูกค้าและหุ้นส่วนของคุณมีมาตรฐานการฝึกอบรมที่สูงและมีวิวัฒนาการการสอนแบบมาตรฐาน
 • เป็นพันธมิตร และตัวแทนที่มีสิทธิพิเศษในประเทศของคุณและมีศูนย์อย่างเป็นทางการ
 • ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดและโปรโมชั่นของสตูดิโอประเทศและต่างประเทศ
 • ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
 • เข้าร่วมกับกลุ่ม Body Fly นานาชาติชาติที่มีเครือข่ายทั่วโลก

 

ในด้านความเป็นมืออาชีพในการสอน:

 • ได้การสนับสนุนการสอนอย่างมืออาชีพ
 • ได้รับประโยชน์จากความหลากหลายของครูผู้สอนทั้งหมดที่ได้รับจากคุณภาพเดียวกันของการฝึกอบรม เพื่อเป็นมาตรฐานการฝึกอบรมของทีม BFIA
 • ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการฝึกอบรมครูผู้สอนและผู้ช่วยของคุณ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของวิธีการสอนหรือในแง่ของการบริหารจัดการของศูนย์ของคุณ: BFIA จะช่วยคุณ
 • เป็นที่ที่มีครูผู้สอนที่มีคุณภาพ
 • ช่วยให้การเริ่มต้นการเป็นครูผู้ฝึกสอนในอนาคต (ผู้ช่วย) ได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 • อนุญาตให้ผู้ช่วยสามารถไต่ระดับของอาชีพไปสูงขึ้นได้

 

ในด้านของลูกค้า:

 • นำเสนอให้กับลูกค้าของคุณได้มาตรฐานสูงสุดของการศึกษาและการฝึกอบรมที่มีอยู่ในต่างประเทศ
 • การเป็นที่สมาชิกแต่ละคนจะเริ่มต้นที่แรกคือระดับ “สีขาวปีก” และอนุญาตให้แต่ละศูนย์สามารถติดตามความคืบหน้าของลูกค้าและเสริมสร้างความภักดีของลูกค้า
 • เพื่อให้ลูกค้าของคุณมีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระหว่างประเทศและการปฏิบัติ Body Fly ได้ทุกที่ในโลกในศูนย์เครือเดียวกัน
 • สามารถตรวจสอบการใช้งานของลูกค้าเพื่อดูว่าระดับของเขาและเธอนั้น ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 • เพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณดำเนินการต่อในการฝึกอบรมได้ตลอดและฝึกปฏิบัติโดยไม่ต้องคำนึงถืงประเทศที่ลูกค้าอยู่ ซึ่งเป็นที่ใดก็ได้ในเครือข่าย
 • To become a member from the first session at your Body FlyersÒ international community center.และกลายมาเป็นสมาชิกครั้งแรกของกลุ่ม Body Fly นานาชาติ

Inspired? Contact us to learn more about affiliation.

15 + 12 =